Urologifocus
i Stockholm

Vårdgarantin

För att du som patient ska få vård inom rimlig tid finns vårdgarantin. Den gäller vid planerad vård i ditt eget landsting. Akut vård får du som patient direkt. Söker du vård i ett annat landsting än ditt eget gäller inte vårdgarantin. Vårdgarantin finns reglerad i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) samt patientlagen (från 2015).

Maxtider i Stockholms län (0-5-30-90 dagar)

Kontakt samma dag: Samma dag du söker hjälp ska du få kontakt med din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden, kontakten kan ske via telefon.

Besök på vårdcentral inom 5 dagar: Om du av vårdpersonal bedöms behöva träffa en läkare har du rätt att få en läkartid på vårdcentralen inom högst 5 dagar.

Besök hos specialistläkare inom 30 dagar: Från och med den dag beslut om remiss till specialist togs ska det ta högst 30 dagar innan du får din tid.

Behandling inom 90 dagar: Om du bedöms vara i behov av behandling ska den inledas snarast möjligt, men högst 90 dagar efter att beslut om behandling togs.


Kan du inte erbjudas läkarbesök inom denna tidsram har du som patient rätt att åberopa vårdgarantin, varvid du kan söka vård hos annan vårdgivare. Har du inte blivit kallad till specialistvården inom 30 dagar eller din behandling dröjer mer än 90 dagar ska du i första hand kontakta den vårdgivare dit remissen skickades. Om du trots detta inte erbjuds vård i rätt tid ska du kontakta Vårdgarantikansliet.

Vårdgarantikansliet
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Telefon: 08-123 134 00
Telefontid: 7.30-12.00

Har du frågor om vårdgarantin?

Vi eventuella frågor om vårdgarantin kan du ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer: 1177. Mer information samt information på andra språk, finns på deras hemsida: www.1177.se .Referens, informationen på denna webbsida är hämtad från: 1177 Vårdguidens webbplats .

Urologifocus i Stockholm
Org.nr: 559085-3619
Vi erbjuder specialistvård inom urologi.
På uppdrag av Stockholms Läns Landsting.


KONTAKT:
Urologifocus i Stockholm
Storängsvägen 10, 115 42 Stockholm
08-121 582 20
Fax: 08-121 582 39Om kakor

Produktion och underhåll: BitWeb24