Urologifocus
i Stockholm

Miljöpolicy

Verksamheten på Urologifocus ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt utan att kvaliteten på den vård vi erbjuder påverkas.

Vi jobbar för att

  • ha en så låg energiförbrukning som möjligt
  • använda oss av samordnade transporter av varor i hög utsträckning
  • minimera vårt avfall
  • minimera vår miljöpåverkan i samband med användning av kemikalier, förbrukningsartiklar och läkemedel
  • ta hänsyn till de krav och lagar som reglerar miljöpåverkan och miljöarbete.


Gunnar Trygg, VD, 2015-11-17

Urologifocus i Stockholm
Org.nr: 559085-3619
Vi erbjuder specialistvård inom urologi.
På uppdrag av Stockholms Läns Landsting.


KONTAKT:
Urologifocus i Stockholm
Storängsvägen 10, 115 42 Stockholm
08-121 582 20
Fax: 08-121 582 39Om kakor

Produktion och underhåll: BitWeb24